Velkommen til Portalen for barnehage!


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til annen barnehage velger du Barnehage i menyen over.

Innlogging
Når ny søknad er registrert, kan du logge inn med ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass / oppsigelse
For å endre en eksisterende plass eller si opp plassen, må du være pålogget.