Velkommen til Portalen for barnehage!


Holmestrand kommune bytter datasystem for barnehage. Det vil være midlertidig stengt for søknader fram til nytt system er på plass 03.01.2019.

Alle barnehagene er pr. i dag fulle. Ved eventuelle endringer vil aktuelle søkere bli kontaktet.

Ved spørsmål kontakt:

Katrine Danielsen, katrine.danielsen@holmestrand.kommune.no tlf. 33064143 eller
Gunn Ekholt Ellefsen, gunn.ekholt.ellefsen@holmestrand.kommune.no tlf. 33064140