Velkommen til Portalen for barnehage, skole og SFO!


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til annen barnehage eller SFO, velger du Barnehage eller SFO i menyen over.

Innlogging
Når ny søknad er registrert, kan du logge inn med ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass / oppsigelse
For å endre en eksisterende plass eller si opp plassen, må du være pålogget.

Skoleinnmelding
Skoleinnmelding for skoleåret 2018/2019 vil foregå elektronisk. Alle foresatte til barn som skal begynne på skolen vil få brev/e-post med informasjon om dette.

SFO
Foreldre kan i forbindelse med innskrivingen søke om plass til SFO. Søknadsfrist til SFO er 1. april.